Sociale Acties van RC Hasselt de laatste 10 jaar

* Kids (Koninklijk Instituut voor Doven en Spraakgestoorden) : fietsjes (1500 euro)
* Elkon (dagopvang voor volwassen fysisch gehandicapten) : 12500 euro dankzij een concert van Clouseau en een galadiner voor 450 personen, twee activiteiten georganiseerd t.g.v. het ***50***-jarig bestaan van Rotaryclub Hasselt
* Een hart voor Limburg: 10000 euro door organisatie VIP-gebeuren t.g.v. concert Dana Winner en 4000 euro door mede-organisatie met Rc Beringen van Pianotune van de Stichting Chopin
* Memorial Fernand De Bolle: jaarlijkse handbikerice geschonken aan en georganiseerd voor andersvaliden t.g.v. de stratenloop ‘Dwars door Hasselt’
* Limburgse Stichting Autisme : 250 euro
* Centrum Bethani (hulpcentrum voor jongeren met karakterproblemen) : financiële steun (250 euro)
* Tandem VZW (dagopvang mentaal gehandicapten) : eerst 250 euro en nadien 2000 euro voor nieuwe keuken
* VZW Vriendschap (vrijwilligersorganisatie die plaatselijke solidariteit onder de mensen wil bevorderen over de grenzen heen van inkomen, sociale afkomst, godsdienst of nationalteit) :
* Café Anoniem (het huiskamerproject) : praatcafé zonder alcohol
* De Zeepbel (het dienstencentrum) : sanitaire ruimte en wassalon
* Klavertje Vier (de buurtwerking) : verse middagmalen en ontmoetingsruimte
* De Draaideur (de meubeldienst) : herstellen van tweedehandsmeubilair en huisraad en verhuisdienst
* Financiële steun (3500 euro) met opbrengst van het in mede-organisatie op poten gezet pianorecital door Katia Veekmans
* Aankoop aardappelschilmachine (1250 euro)
* Jaarlijks middagmaal aanbieden aan 125 tot 150 personen in hun sociaal restaurant ‘Klavertje Vier’ (telkens ongeveer 650 euro)
* VZW Welzijn (privé-initiatief dat begeleiding en daadwerkelijke steun wil brengen aan mensen die in een noodsituatie zijn gekomen en door de mazen van alle opvangnetten vallen) : telkens 1250 euro gedurende vier opeenvolgende jaren
* 2009: spnosoring aankoop camionette van 10000 euro waarvan 5000 uit clubkas en 2500 via DSG (District Simplified Grants)
* VZW Kura (materiële hulp aan ziekenhuizen en scholen in Tsjernobil(Wit-Rusland), vakantie aanbieden aan kinderen uit die streek bij gezinnen in Belgisch- en Nederlands Limburg) : tandartsenstoel, kleren, medisch materiaal en huisraad
* VZW Pandora (opvangcentrum voor fysisch, psychisch, sexueel,… mishandelde personen) : financiële steun (250 euro)
* Sint-Vincentius Kiewit : jaarlijkse financiële (250 euro) en materiële steun (o.a. fietsen)
* Sint-Gerardusinstituut : compressor en 2000 euro
* Dr. Beaucourt : 750 euro voor het wetenschappelijk fonds weekendongevallen en organisatie spreekbeurt voor secundaire scholen Hasselt en omgeving
* Volkstehuis : jaarlijkse mosselmaaltijd telkens t.w.v. ongeveer 650 euro
* VZW Pinocchio : 1250 euro per jaar tijdens 3 opeenvolgende jaren voor kuurvakanties voor zwaarverbrande kinderen die gedurende langere periode verblijven in het brandwondencentrum van Nederoverheembeek en dit dankzij de inspanning van clubleden die jaarlijks een gastronomisch diner klaarmaken voor een 130 personen
* CAD (Centrum voor Alkohol en Drugproblemen) : financiële steun en aankoop van tent voor infocampagnes tijdens concerten en megafuiven t.w.v. 3500 euro
* VZW De Wiekslag : dienstencentrum voor bijzondere jeugdbijstand, residentiële en ambulante hulpverlening
* Rode Kruis Limburg : 3000 euro dankzij de organisatie van een concert met o.a. het kathedraalkoor
* Ons Kind (naschoolse en vakantie-opvang voor mentaal andere kinderen): inrichting snoozelruimte, luiertafels en ander aangepast meubilair en speelgoed ten bedrage van jaarlijks 1250 euro (nu reeds 4 jaren)
* Tevona (TEhuizen VOor Nazorg): leveren van meubelen, gordijnen, keukenapparatuur, enz. voor de inrichting van het nieuwe huis voor ‘beschermd wonen’ in de Lazarijstraat
* Sopeh – Open Thuis (pleeggezinnenzorg): gedurende 4 jaren 1250 euro jaarlijks als steun voor promotionele activiteiten tot bekendmaking bij het grote publiek
* Tele-Onthaal (telefonische hulpverleningsdienst waar men terecht kan voor een gratis en anoniem gesprek over zijn/haar levensmoeilijkheden): schenken van airconditioning t.w.v. 2500 euro en dit t.g.v. de herinrichting van de permanentiekamers
* Licht en Liefde (steun aan blinden en slechtzienden): aankoop voor aan anderszienden aangepast computermateriaal t.w.v. 1350 euro
* VZW Perspectief (multiculturele organisatie met integratie-bevorderende activiteiten)
* Minsk-concert: 1000 euro aan knapenkoor
* Voedselbank: jaarlijkse financiële steun
* VZW Reumatoïde Arthritis: 500 euro (2007) + 1000 euro (2008 - voor logistieke ondersteuning voor therapeutisch verblijf aan de kust)
* Steun aan Hasselt Servicefonds
* VZW Katarsis : steun voor overlevingstocht voor ex-drugverslaafden door logistieke steun ten bedrage van 1020 euro (fietsrugzakken 620 en helmen 400)
* Medewerking met Rotaryclub Trivandrum (Zuid-India) in een scholenproject en een sanitair project voor een 150-tal voorzieningen compost-toilet t.w.v. 20000 USD
* Organisatie van een schenking van een voertuig aan een weeshuis in Rusland t.w.v. 5500 euro
* Schenking aan Hospitaal zonder Grenzen van 1250 euro
* Schenking aan Roemeense weeskinderen (500 euro)
* Schenking aan VZW Kisangani (1000 euro)
* Schenking aan VZW Balkanactie-Kosovo (1250 euro)
* Schenking voor tsunamislachtoffers Thailand voor een bedrag van 2400 euro
* Kleinere schenkingen aan Foster Parents Belgium (watervoorziening Honduras)
* Dierenartsen zonder Grenzen (Veeteeltproject in Afrika)
* Weeskinderen in Rwanda
* Verpleegsters in India
* Tandartsen zonder Grenzen (Roemenië)
* Project in Mersin (Turkije) t.v.v. gehoorgestoorde kinderen t.w.v. 12500 euro